Načítám

Září 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZMĚNA PŘÍJMU BALÍČKŮ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY OD 13.10.2020:

Označené balíčky lze nechávat

pouze v recepci polikliniky

denně v době od 15.00 do 16.30 hodin.

OD 30.9.2020  PLATÍ  ZÁKAZ   NÁVŠTĚV

V  PODKRUŠNOHORSKÉ  NEMOCNICE  NÁSLEDNÉ  PÉČE

A  V  DOMOVECH  PRO  SENIORY

Označené balíčky pro pacienty PNNP lze nechávat

u personálu denně v době od 15.00 do 16.30 hodin.

Důvodem je velký nárůst onemocnění v regionu a doporučení hygienické stanice.  Prosíme o respektování a dodržování tohoto zákazu.

 

Pokračovat ve čtení

PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, LÉKÁRNÁCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výjimku z nošení mají:

děti do dvou let věku, 

osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu,  pacienti po dobu nezbytnou nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacienti na lůžku, uživatelé sociálních služeb.

Pokračovat ve čtení

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC