Načítám

PŘÍCHOD K PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICI NÁSLEDNÉ PÉČE

JE UMOŽNĚN BRANKOU  Z ULICE KE STŘELNICI

 

Očkovací místo Litvínov spustilo rezervační systém

Pro registrované seniory starší 80 let byl dne 15.2.2021 spuštěn rezervační systém.

Očkovací místo je v 1. patře budovy s  bezbariérovým přístupem z bočního vchodu a je značeno.

Po rezervaci bude zájemcům přidělen termín očkování v očkovacím místě v Krušnohorské poliklinice s.r.o.,  Žižkova 151.

Více informací na telefonu 778 725 441 v úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 13.00 hodin.

Rezervaci, prosím, proveďte zde https://registrace.mzcr.cz/.

S případnými dotazy se můžete obracet na telefoní linku 1221.

*****************************************************************

ZÁKAZ   NÁVŠTĚV V  PODKRUŠNOHORSKÉ  NEMOCNICE  NÁSLEDNÉ  PÉČE

Důvodem je velký nárůst onemocnění v regionu a doporučení hygienické stanice.  Prosíme o respektování a dodržování tohoto zákazu.
Označené balíčky pro pacienty PNNP lze nechávat u personálu v pondělí, středu, pátek a sobotu v době od 15.00 do 16.30 hodin.

NÁVŠTĚVY NADĚJE  1 a 2

ve dnech pondělí, středa, pátek , sobota od 15:00 do 17:00 hodin.
Návštěvníci musí předložit originál nebo ověřenou kopii dokladu, že absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2 s negativním výsledkem nebo originál či ověřenou kopii dokladu, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19.  Po celou doby návštěvy musí návštěva dodržovat zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
Návštěva u klienta je povolena pouze 1 osobě
Podrobné informace jsou uvedeny v Postupu MPSV 17/20 – Doporučení pro aplikaci krizového usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020
Testy je možno provádět na odběrových místech Krajské zdravotní – http://www.kzcr.eu/cz/dc/pro-pacienty/informace-pro-pacienty/odberova-mista-covid-19
Označené balíčky lze nechávat v recepci polikliniky denně v době od 15.00 do 16.30 hodin

 

JSME TU PRO VÁS

nepřetřžitě

NÁŠ E-MAIL

jednatelstvi@kplsro.net

DOSTUPNOST

MHD zastávka 100m (Litvínov, poliklinika)

TELEFON

478 012 111 (recepce)

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998

Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé, pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, psychologie, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, kožní, interna, logopedie, nefrologie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie), dále poradny (alergologie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

V přízemí polikliniky je pacientům k dispozici lékárna, zdravotnické potřeby, rehabilitace a léčba bolesti, jídelna vč. veřejného stravování. V dalších prostorách se nachází občerstvení, menší obchod s textilem a bylinkami. Zbývající prostory v budově jsou využívány jako kanceláře.

Hlavním zaměřením společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC