Načítám

OMEZENÍ   NÁVŠTĚV V PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

OD  17.9. 2020

Pouze ve dnech:  pondělí, středa, sobota v době od 16.00 do 17.00 hodin,

mimo uvedené hodiny nebude nikdo vpuštěn do budovy.

 V režimu max. dvě osoby na jednoho pacienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu).

  • Návštěvník/ci musí mít po celou dobu pobytu v zařízení (včetně pokojů) zakryta ústa a nos rouškou.
  • Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota. Bude-li mít teplotu nad 37,0°C nebo bude-li mít pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvník/ci musí vyplnit anamnestický dotazník o bezinfekčnosti.
  • Návštěvník/ci si musí důkladně vydezinfikovat ruce před vstupem do budovy/oddělení.
  • Pokud je to možné, měla by návštěva probíhat na terase zařízení, a to hlavně v případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji.
  • Je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Kontakt mezi návštěvou a uživatelem pobytového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
  • V průběhu návštěvy je nutné místnost větrat a omezit dotýkání se povrchů a zařízení v místnosti.
  • Při odchodu z oddělení si návštěva opět vydezinfikuje ruce a svůj odchod nahlásí personálu.

PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH,

LÉKÁRNÁCH A  ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výjimku z nošení mají:

děti do dvou let věku, 

osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu,  pacienti po dobu nezbytnou nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacienti na lůžku, uživatelé sociálních služeb.

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 9/2020

V současné době máme volná 2 pracovní místa:

Pracovník v sociálních službách /sanitář, ošetřovatel…./ MUŽ – směnný provoz.

Pracovní místo je  v zařízení následné péče.

Pracovník v sociálních službách /sanitářka, ošetřovatelka…./ – ranní směny (8 hodin).

Pracovní místo je  domově pro seniory.

Více informací poskytne hlavní sestra paní Procházková – 778436941, 607860405

Své nabídky a životopisy můžete posílat na adresu jednatelstvi@kplsro.net.

Zasláním životopisu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 1 roku.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí volné nebytové prostory vhodné pro pronájem lékařské ordinace (ordinace, sesterna, čekárna).
Více informací poskytneme na základě poptávky zaslané na jednatelstvi@kplsro.net nebo telefonicky 478012286.

 

OD 1.7.2020 JE ZMĚNA NÁVŠTĚV V NADĚJI I A NADĚJI II.

Podmínky návštěv naleznete zde: povolení návštěv DPS 7-2020

Pro případné informace, prosím, volejte 777850575 nebo 478012301.

OD 25.5.2020 JSOU UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NEMOCNICÍCH.

Podmínky návštěv naleznete zde: 

Pro případné informace, prosím, volejte 777850575 nebo 478012301.

POMOC SENIORŮM – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Krušnohorská poliklinika s.r.o. poskytuje terénní pečovatelskou službu, která pomůže zajistit potřebnou pomoc včetně nákupu potravin a léků. Se žádostmi se, prosím, obracejte na telefonní číslo 774639667 nebo 478012361.

 

 

JSME TU PRO VÁS

nepřetřžitě

NÁŠ E-MAIL

jednatelstvi@kplsro.net

DOSTUPNOST

MHD zastávka 100m (Litvínov, poliklinika)

TELEFON

478 012 111 (recepce)

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998

Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé, pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, psychologie, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, kožní, interna, logopedie, nefrologie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie), dále poradny (alergologie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

V přízemí polikliniky je pacientům k dispozici lékárna, zdravotnické potřeby, rehabilitace a léčba bolesti, jídelna vč. veřejného stravování. V dalších prostorách se nachází občerstvení, menší obchod s textilem a bylinkami. Zbývající prostory v budově jsou využívány jako kanceláře.

Hlavním zaměřením společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC