Načítám

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 1.7.2020 !!!

Bylo vydáno Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 29. 6. 2020, které vymezuje režim pro návštěvy stejně jako do tohoto data,

avšak od 1. 7. nově stanovuje povinnost používat roušku pro VŠECHNY osoby v zařízeních sociálních služeb

a ve zdravotnických zařízeních a pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení.

Tzn. povinnost nosit roušku platí pro zaměstnance, klienty, návštěvy a veškeré osoby vstupující do zařízení.

Celé znění mimořádného nařízení naleznete zde Mimořádné opatření_ze dne 29. 6. 2020-1

 

OD 1.7.2020 JE ZMĚNA NÁVŠTĚV V NADĚJI I A NADĚJI II.

Podmínky návštěv naleznete zde: povolení návštěv DPS 7-2020

Pro případné informace, prosím, volejte 777850575 nebo 478012301.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 6/2020

Pracovník v sociálních službách/sanitář, ošetřovatel/ - pracovní místo pro muže - směnný provoz.

Pracovní místo je v zařízení následné péče. Více informací poskytne hlavní sestra paní Procházková - 778436941, 607860405

OD 25.5.2020 JSOU UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NEMOCNICÍCH.

Podmínky návštěv naleznete zde: 

Pro případné informace, prosím, volejte 777850575 nebo 478012301.

POMOC SENIORŮM – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Krušnohorská poliklinika s.r.o. poskytuje terénní pečovatelskou službu, která pomůže zajistit potřebnou pomoc včetně nákupu potravin a léků. Se žádostmi se, prosím, obracejte na telefonní číslo 774639667 nebo 478012361.

 

 

JSME TU PRO VÁS

nepřetřžitě

NÁŠ E-MAIL

jednatelstvi@kplsro.net

DOSTUPNOST

MHD zastávka 100m (Litvínov, poliklinika)

TELEFON

478 012 111 (recepce)

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998

Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé, pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, psychologie, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, kožní, interna, logopedie, nefrologie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie), dále poradny (alergologie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

V přízemí polikliniky je pacientům k dispozici lékárna, zdravotnické potřeby, rehabilitace a léčba bolesti, jídelna vč. veřejného stravování. V dalších prostorách se nachází občerstvení, menší obchod s textilem a bylinkami. Zbývající prostory v budově jsou využívány jako kanceláře.

Hlavním zaměřením společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC