Načítám

Aktuality – koronavirus

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 1.7.2020

Bylo vydáno Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 29. 6. 2020, které vymezuje režim pro návštěvy stejně jako do tohoto data, avšak od 1. 7. nově stanovuje povinnost používat roušku pro VŠECHNY osoby v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních a pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení. Tzn. povinnost nosit roušku platí pro zaměstnance, klienty, návštěvy a veškeré osoby vstupující do zařízení.

Celé znění mimořádného nařízení naleznete zde Mimořádné opatření_ze dne 29. 6. 2020-1

Pokračovat ve čtení

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ V PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICI NÁSLEDNÉ PÉČE A NADĚJI OBNOVENY OD 25.5.2020 – PODMÍNKY NÁVŠTĚV NÍŽE

Od 25.5.2020 jsou možné návštěvy pacientů v Podkrušnohorské nemocnici následné péče – podmínky návštěv zde povolení návštěv PNNP

Od 25.5.2020 jsou možné návštěvy klientů  domova pro seniory Naděje – podmínky návštěv zde povolení návštěv DPS

Pokračovat ve čtení

“TABLET OD SRDCE”

Krušnohorská poliklinika s.r.o. obdržela pro klienty domova pro seniory Naděje tablet, díky kterému umožní video hovory klientů a jejich rodin.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit prostřednictvím aplikace WhatsApp je 775 892 325.

Tablet společnosti darovali: Philip Morris a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deníku BLESK a dárce – Nadace Charty 77. Všem patří naše velké poděkování.

Více informací k video hovoru naleznete zde TABLET OD SRDCE

Pokračovat ve čtení

DOPORUČENÍ

Zákaz  vstupu  bez  ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné tkaniny)

Žádáme pacienty a návštěvníky polikliniky, aby si vždy telefonicky ověřili, zda je jejich lékař přítomen a zabránili tak zbytečným návštěvám polikliniky.

Veškeré potřebné a aktuální informace o přítomnosti a ordinačních hodinách lékařů vám poskytnou zaměstnanci recepce 478012111.

Pokračovat ve čtení

DEZINFEKCE BUDOVY

V rámci zajištění co nejvyšší ochrany zdraví všech návštěvníků, nájemců a klientů polikliniky dochází k pravidelné kompletní dezinfekci celého prostoru budovy (ordinace lékařů, chodby, toalety….) . Zároveň jsou ve vestibulu polikliniky umístěny bezoplachové dezinfekce a rukavice k veřejnému a bezplatnému použití.

Pokračovat ve čtení

PŘÍJEM BALÍČKŮ PRO KLIENTY NADĚJE A PNNP OBNOVEN

Od 22.4.2020 je opět možné přijímat balíčky pro klienty Naděje  a Podkrušnohorské nemocnice následné péče (potraviny, věci osobní potřeby, oblečení ….).  Označené tašky pro klienty Naděje, prosím, předejte zaměstnancům recepce  v době od 15.00 do  16.00 hodin. Pro klienty PNNP zvoňte na služební zvonek v době od 15.00 do  16.00 hodin.

Pokračovat ve čtení

KLIENTI PNNP OPĚT VYUŽÍVAJÍ NOVOU RELAXAČNÍ ZÓNU

Podkrušnohorská nemocnice následné péče obnovila provoz relaxační a oddychové zóny.
Klienti PNNP využili slunečného počasí a s pomocí zaměstnanců a za dodržení podmínek vyzkoušeli ruské kuželky a poseděli v příjemném prostředí.

Pokračovat ve čtení

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC