Načítám

NÁVŠTĚVY, BALÍČKY PRO KLIENTY

NÁVŠTĚVY NADĚJE 1 a 2

ve dnech pondělí, středa, pátek , sobota od 15:00 do 17:00 hodin.

Návštěvníci musí předložit originál nebo ověřenou kopii dokladu, že absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS Cov-2 s negativním výsledkem nebo originál či ověřenou kopii dokladu, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19.  Po celou doby návštěvy musí návštěva dodržovat zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěva u klienta je povolena pouze 1 osobě

Podrobné informace jsou uvedeny v Postupu MPSV 17/20 – Doporučení pro aplikaci krizového usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020

Testy je možno provádět na odběrových místech Krajské zdravotní – http://www.kzcr.eu/cz/dc/pro-pacienty/informace-pro-pacienty/odberova-mista-covid-19

PŘÍJEM BALÍČKŮ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY NADĚJE

Označené balíčky lze nechávat pouze v recepci polikliniky denně v době od 15.00 do 16.30 hodin.

——————————————————————————————–

ZÁKAZ   NÁVŠTĚV

V  PODKRUŠNOHORSKÉ  NEMOCNICE  NÁSLEDNÉ  PÉČE

Důvodem je velký nárůst onemocnění v regionu a doporučení hygienické stanice.  Prosíme o respektování a dodržování tohoto zákazu.

PŘÍJEM BALÍČKŮ PRO PACIENTY PNNP

Označené balíčky  lze nechávat u personálu v pondělí, středu, pátek a sobotu v době od 15.00 do 16.30 hodin.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC