Načítám

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ V PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICI NÁSLEDNÉ PÉČE A NADĚJI OBNOVENY OD 25.5.2020 – PODMÍNKY NÁVŠTĚV NÍŽE

Od 25.5.2020 jsou možné návštěvy pacientů v Podkrušnohorské nemocnici následné péče – podmínky návštěv zde povolení návštěv PNNP

Od 25.5.2020 jsou možné návštěvy klientů  domova pro seniory Naděje – podmínky návštěv zde povolení návštěv DPS

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC