Načítám

OMEZENÍ   NÁVŠTĚV OD 17.9.2020

OMEZENÍ   NÁVŠTĚV PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

OD  17.9. 2020

Pouze ve dnech:  pondělí, středa, sobota v době od 16.00 do 17.00 hodin,

mimo uvedené hodiny nebude nikdo vpuštěn do budovy.

 V režimu max. dvě osoby na jednoho pacienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu).

  • Návštěvník/ci musí mít po celou dobu pobytu v zařízení (včetně pokojů) zakryta ústa a nos rouškou.
  • Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota. Bude-li mít teplotu nad 37,0°C nebo bude-li mít pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvník/ci musí vyplnit anamnestický dotazník o bezinfekčnosti.
  • Návštěvník/ci si musí důkladně vydezinfikovat ruce před vstupem do budovy/oddělení.
  • Pokud je to možné, měla by návštěva probíhat na terase zařízení, a to hlavně v případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji.
  • Je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Kontakt mezi návštěvou a uživatelem pobytového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
  • V průběhu návštěvy je nutné místnost větrat a omezit dotýkání se povrchů a zařízení v místnosti.
  • Při odchodu z oddělení si návštěva opět vydezinfikuje ruce a svůj odchod nahlásí personálu.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC