Načítám

Poděkování Nadačnímu fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ a společnosti HC VERVA Litvínov

Poděkování Nadačnímu fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ a společnosti HC VERVA Litvínov
Krušnohorská poliklinika s.r.o. obdržela finanční dar  ve výši 49.910,- Kč na nákup 2 kyslíkových generátorů 
pro pacienty a klienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče a domova pro seniory.
Nadačnímu fondu HAIR SERVIS POMÁHÁ a  společnosti HC VERVA Litvínov patří za všechny velké poděkování.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC