Načítám

Jak se stát klientem?

Co je třeba udělat, pokud máte zájem o pobyt v domově pro seniory Naděje?

  1. Pečlivě vyplňte žádost o dlouhodobý pobyt, která je k dispozici u naší sociální pracovnice (kontakt na její osobu naleznete v menu) nebo ke stáhnutí zde
  2. Sociální pracovnice Vám poskytne další informace, které vás v souvislosti s dlouhodobým pobytem napadnou – např. systém vyplácení starobních důchodů a příspěvku na péči, nárok na další příspěvky, způsobilost k právním úkonům ad.Dbejte na to, aby žádost byla pečlivě vyplněná. Je to důležité zejména k přijetí do evidence.
  3. Vyplněnou žádost odevzdejte naší sociální pracovnici – ideálně osobně v kontaktních hodinách,  poštou nebo e-mailem. Po obdržení vyplněné žádosti kontroluje sociální pracovnice její úplnost.  V případě nedostatků žádá zájemce nebo jeho rodinu o podání doplňujících informací.
  4. Po odevzdání se bude žádostí ihned zabývat. V co nejkratším časovém horizontu od podání žádosti se Vám ozveme – dopisem nebo e-mailem a informujeme Vás o výsledku. Kapacita domova pro seniory je omezená, přesto se snažíme vyjít všem vstříc. Při posuzování žádosti je rozhodující zejména sociální situace klienta, jeho zdravotní stav, míra potřeby péče, volná kapacita domova pro seniory ad.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC