Načítám


ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NEMOCNICÍCH.

Prosíme o absolutní respektování zákazu návštěv domova pro seniory Naděje a Podkrušnohorské nemocnice následné péče. Pro případné informace, prosím, volejte 778436941 nebo 478012301.

POMOC SENIORŮM – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Krušnohorská poliklinika s.r.o. poskytuje terénní pečovatelskou službu, která pomůže zajistit potřebnou pomoc včetně nákupu potravin a léků. Se žádostmi se, prosím, obracejte na telefonní číslo 774639667 nebo 478012361.

AKTUALIZACE ORDINAČNÍCH HODIN

V sekci „Aktuality – aktualizace ordinačních hodin“ jsou několikrát denně doplňovány ordinační hodiny lékařů. Veškeré informace poskytují také zaměstnanci recepce na telefonu 478012111.

Děkuji všem, kteří se intenzivně podílejí na zabezpečení chodu společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. – zaměstnancům nemocnice, domova pro seniory, sociálních lůžek, pečovatelské službě, celému nezdravotnickému personálu a jednatelství.

Děkuji všem, kteří mimo pracovní dobu vyrábějí tolik potřebné roušky – do dnešního dne zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci vlastními silami vyrobili na 800 jednorázových a 100 pratelných roušek.

Poděkování patří také společnostem REPRO INTERIOR Litvínov,  Koberce a matrace Martin Blažek,  SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ, s.r.o. a UNIPETROL RPA, s.r.o., které  věnovali látkové roušky a dezinfekci. Roušky byly distribuovány všem seniorům v našich penzionech s  pečovatelskou službou a zaměstnancům.

Dále vítáme nové brigádníky především do oblasti sociálních služeb. Kontaktujte nás, prosím, na jednatelstvi@kplsro.net.

VŠEM JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Ing. Hana Sošková

jednatelka

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998

Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé, pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, psychologie, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, kožní, interna, logopedie, nefrologie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie), dále poradny (alergologie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

V přízemí polikliniky je pacientům k dispozici lékárna, zdravotnické potřeby, rehabilitace a léčba bolesti, jídelna vč. veřejného stravování. V dalších prostorách se nachází občerstvení, menší obchod s textilem a bylinkami. Zbývající prostory v budově jsou využívány jako kanceláře.

Hlavním zaměřením společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče v Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.