Načítám

Nabídka služeb

Klienti v penzionu  mají možnost využít tyto služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 155,- Kč /hod
(oblékání, svlékání, pomoc při přesunu, ukládání na lůžko…)
2. Pomoc při osobní hygieně a koupání 155,- Kč/hod
3. Pomoc při přípravě a podání jídla 155,- Kč/hod
(nachystání, ohřátí, podání…)
4.Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) běžný úklid a údržba domácnosti,údržba domácích spotřebičů 155,- Kč /hod
(vysávání, zametání, vytírání, utření prachu a odnos odpadu….)
b)  velký úklid domácnosti 155,- Kč/hod
(běžný úklid rozšířený o mytí a leštění nábytku a dveří, vysmýčení stěn a stropů, omytí obkladů v kuchyni a soc.zařízení, mytí oken, věšení a sundavání záclon, úklid společných prostor…) Tyto služby mohou být poskytovány jen za předpokladu, že prokazatelně není možno službu zajistit jakýmkoli jiným způsobem.
5. Dohled nad klientem 155,- Kč /hod
6. Pochůzky 155,- Kč /hod
7. Dovoz oběda + cena pro dvojici 20,- Kč za úkon
8. Nákupy
a) běžné nákupy každodenní potřeby pouze pro potřeby klienta 155,- Kč/hod
(nákup základních potravin, množství odpovídá jedné nákupní tašce…)
b) velký týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácností 160,- Kč/úkon
(nad rozsah běžného nákupu, nákup ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru, které pracovnice bez problémů unese)Tyto služby mohou být poskytovány jen za předpokladu, že prokazatelně není možno službu zajistit jakýmkoli jiným způsobem.
9. Praní a žehlení, popřípadě jeho drobné opravy
(v prádelně)
a) ložní prádlo 90,- Kč/ kg
b) osobní prádla 90,- Kč/ kg
10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155,- Kč/ hod
(doprovod do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovod zpět…)
11. Vyřizování osobních záležitostí klienta 100,- Kč za 1 vyřízení
(vyzvednutí receptu, úkony spojené s poštou a úřady…)
12. Dovoz klientů k lékaři autem pečovatelské služby 50,- Kč za 1 cestu
(doprava po městě Litvínov, pouze jedna cesta bez zastavení…)
13. Dopravné mimo Litvínov autem pečovatelské služby 17,- Kč za 1 km
Pečovatelská služba  poskytuje a účtuje úkony dle ceníku v základním rozsahu 30 minut.
Nad rámec  základního rozsahu je služba  dále účtována dle skutečně spotřebovaného času.
Výše úhrady za poskytování  sociálních služeb je stanovena dle ceníku platného od 1.4.2023.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC