Načítám

Aktivizační činnost pro klienty

JANOVSKÝ SEDMIBOJ

Na 3. září 2020 byli klienti domova pro seniory Naděje pozváni do DSS Litvínov na 5. ročník sportovních her “JANOVSKÝ SEDMIBOJ”. Tato akce se uskutečnila v prostorách zahrady, kde se nabídlo hezké počasí ke sportování. Po celý den bylo k dispozici občerstvení a k poslechu příjemná hudba. Klienti se zúčastnili společné rozcvičky a dále soutěžili v tříčlenných družstev v různých disciplínách. Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení, kde se naši klienti umístili na 5. místě. Všichni soutěžící formou tomboly dostali dárkové balíčky. Společně s klienty jsme prožili krásný den a všichni jsme si to užili. Velké poděkování všem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivizační činnost pro klienty

Součástí našeho domova je i pravidelná aktivizační činnost pro jeho klienty. Význam aktivizace tkví ve schopnosti starého člověka vést život podle vlastních pravidel a svobodně se rozhodovat. Je to specifická metoda intervence do života seniorů, jejímž cílem je uspokojit fyzické, psychické, duchovní a společenské potřeby.

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat pravidelných setkání ve speciální místnosti pro volnočasové aktivity. Klienti tráví čas při šálku kávy či čaje, popovídáním s ostatními, ale samozřejmě i samotnou činností – výtvarnou, poslechem hudby, pečením, tréninkem paměti a zlepšováním jemné motoriky, ale i prací nebo posezením na zahrádce apod.  Aktivizační pracovnice pro klienty připravuje program dle jejich přání a možností. Nechybí ani pravidelné koncerty, návštěvy velikonočního zajíčka, Mikuláše s čertem a andělem a také každoroční výlety.

Na běžné aktivizaci se pak podílí všichni pracovníci domova tím, že uživatele podporují v jejich stávajících  schopnostech a dovednostech, nácviku koordinace a samostatnosti, adaptaci v novém prostředí a v udržování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Součástí aktivizace je i canisterapii, která probíhá pravidelně se speciálně vycvičenými pejsky. Pes již svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a přivodit úsměv na tváři u klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko či jinak fyzicky handicapovaných. Kontakt s pejsky představuje rozptýlení i pro pacienty s psychickými poruchami, depresí, Alzheimerovou chorobou apod. Terapie, kterou vede certifikovaný canisterapeut z občanského sdružení AAJA Most (animoterapie a jiné aktivity) s cvičenými psy různých plemen, probíhá přímo u lůžka klienta

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC