Načítám

Aktivizační činnost pro klienty

Součástí našeho domova je i pravidelná aktivizační činnost pro jeho klienty. Význam aktivizace tkví ve schopnosti starého člověka vést život podle vlastních pravidel a svobodně se rozhodovat. Je to specifická metoda intervence do života seniorů, jejímž cílem je uspokojit fyzické, psychické, duchovní a společenské potřeby.

Každý, kdo chce svůj volný čas v domově trávit aktivně, může využívat pravidelných setkání ve speciální místnosti pro volnočasové aktivity. Klienti tráví čas při šálku kávy či čaje, popovídáním s ostatními, ale samozřejmě i samotnou činností – výtvarnou, poslechem hudby, pečením, tréninkem paměti a zlepšováním jemné motoriky, ale i prací nebo posezením na zahrádce apod.  Aktivizační pracovnice pro klienty připravuje program dle jejich přání a možností. Nechybí ani pravidelné koncerty, návštěvy velikonočního zajíčka, Mikuláše s čertem a andělem a také každoroční výlety.

Na běžné aktivizaci se pak podílí všichni pracovníci domova tím, že uživatele podporují v jejich stávajících  schopnostech a dovednostech, nácviku koordinace a samostatnosti, adaptaci v novém prostředí a v udržování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Součástí aktivizace je i canisterapii, která probíhá pravidelně se speciálně vycvičenými pejsky. Pes již svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a přivodit úsměv na tváři u klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko či jinak fyzicky handicapovaných. Kontakt s pejsky představuje rozptýlení i pro pacienty s psychickými poruchami, depresí, Alzheimerovou chorobou apod. Terapie, kterou vede certifikovaný canisterapeut z občanského sdružení AAJA Most (animoterapie a jiné aktivity) s cvičenými psy různých plemen, probíhá přímo u lůžka klienta

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC