Načítám

Důležité dokumenty (DPS)

Pro větší přehlednost naleznete v této sekci nejdůležitější dokumenty ke stažení:

  • Veřejný závazek – poslání organizace: zde
  • Jak se stát klientem Domova pro seniory Naděje: zde
  • Jednání se zájemcem o službu a stanovení osobních cílů: zde
  • Žádost o umístění do Domova pro seniory Naděje: zde
  • Domovní řád: zde
  • Ceník služeb Domova pro seniory Naděje: zde
  • Číslo účtu určeného k platbám: zde
  • Etický kodex zaměstnanců organizace: zdeetický kodex 2019

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC