Načítám

O penzionech

Penziony pro seniory

Penziony

  • Penzion,  Vodní č.p. 872, Litvínov 436 01
  • Penzion,  Podkrušnohorská č.p. 1591, Litvínov 436 01
  • Penzion,  U Bílého sloupu č.p. 2088, Litvínov 436 01

Bližší informace o možnostech ubytování, službách, platbách a pod.  Vám budou nyní poskytnuty na jednatelství KPL

Telefon: 478 012 286, 478 012 281

 

 

 

 

 

Partnerství Krušnohorské polikliniky s.r.o. s Městem Litvínov

Naše organizace se dne 15.1.2019 stala partnerem projektu Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení, který byl podpořen z 35. Výzvy – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003051. Cílem projektu byla adaptace nebytových prostor v penzionu pro seniory pro potřeby sociálního bydlení.

Další informace o projektu naleznete na:

https://www.mulitvinov.cz/integrovany-regionalni-operacni-program/ds-53895/archiv=0&p1=82153

 

 

 

 

Partnerství Krušnohorské polikliniky s.r.o. s Městem Litvínov

Naše organizace se dne 8.2.2019 stala partnerem projektu Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu Penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591, který byl podpořen z 35. Výzvy – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003050. Cílem projektu byla adaptace nebytových prostor v penzionu pro seniory pro potřeby sociálního bydlení.

Další informace o projektu naleznete na:

https://www.mulitvinov.cz/integrovany-regionalni-operacni-program/ds-53895/archiv=0&p1=82153

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC