Načítám

O pečovatelské terénní službě

Pečovatelská služba sídlí v Krušnohorské poliklinice s.r.o., ul. Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01,  ve druhém patře (naproti ordinaci ortopedie MUDr.Pavel Hanousek). Má kapacitu 130 klientů.

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Ve své činnosti se soustřeďujeme především na poskytování terénní pečovatelské služby. Cílem pečovatelské služby je zajištění komplexních, pečovatelských a sociálních služeb pro občany staré, nemocné a tělesně postižené v jejich přirozeném domácím prostředí.

Tyto lidi povzbuzujeme v jejich obtížích, snažíme se udržovat jejich vztahy s okolním světem a podporovat je konkrétní péčí i psychicky. K těmto potřebným lidem docházejí naše odborné vyškolené pečovatelky a vykonávají podle potřeby a vybrané činnnosti na přání klienta. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. §6.

Pečovatelská služba je zajišťována v Litvínově a okolí. Obecný časový rozsah pečovatelské služby je od 6.30 hod – 15.00 hod v pracovní dny.

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle potřeby uživatelů na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou stanoveny všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobních cílů, které má služba naplňovat, platební podmínky a ceník poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí smlouvy.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC