Načítám

Ceník (PS)

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle potřeby uživatelů na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou stanoveny všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobních cílů, které má služba naplňovat, platební podmínky a ceník poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí smlouvy.

                             NOVÝ CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s platností od 1.1.2020

         PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Krušnohorská poliklinika  s.r.o.
 telefonní čísla PS – 478 012 361, 774 639 667
Ceník za poskytované sociální služby (pečovatelská služba) – platnost od 1.1.2020
Platby jsou kalkulovány na základě prováděcího předpisu §6,vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 SB.,v návaznosti na §40,zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 120,- Kč /hod
(oblékání, svlékání, pomoc při přesunu, ukládání na lůžko…)
2. Pomoc při osobní hygieně a koupání 120,- Kč/hod
(umytí a vysušení vlasů, péšče o nehty, holení….)
3. Pomoc při přípravě a podání jídla 120,- Kč/hod
(nachystání, ohřátí, podání…)
4.Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) běžný úklid a údržba domácnosti,údržba domácích spotřebičů 120,- Kč /hod
(vysávání, zametání, vytírání, utření prachu, umytí a uklizení nádobí, třídění a odnos odpadu….)
b)  velký úklid domácnosti 120,- Kč/hod
(běžný úklid rozšířený o mytí a leštění nábytku a dveří, vysmýčení stěn a stropů, omytí obkladů v kuchyni a soc.zařízení, mytí oken, věšení a sundavání záclon, úklid společných prostor…)
c)  dohled nad dospělou osobou 120,- Kč/hod
(užití léků…)
5. Dovoz oběda + cena pro dvojici 17,- Kč za úkon
6. Nákupy
a) běžné nákupy každodenní potřeby pouze pro potřeby klienta 100,- Kč/hod
(nákup základních potravin, množství odpovídá jedné nákupní tašce…)
b) velký týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácností 120,- Kč/úkon
(nad rozsah běžného nákupu, nákup ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru, které pracovnice nez problémů unese)
7. Praní a žehlení, popřípadě jeho drobně opravy
a) ložní prádlo 70,- Kč/ kg
b) osobní prádla 70,- Kč/ kg
8. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 120,- Kč/ hod
(doprovázeni do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět…)
9. Vyřizování osobních záležitostí klienta 100,- Kč za 1 vyřízení
10. Dovoz klientů k lékaři autem pečovatelské služby 50,- Kč za 1 cestu
(doprava po městě Litvínov, pouze jedna cesta bez zastavení…)
Pečovatelská služba  poskytuje a účtuje úkony dle ceníku v základním rozsahu 30 minut.
Nad rámec  základního rozsahu je služba  dále účtována dle skutečně spotřebovaného času.
Výše úhrady za poskytování  sociálních služeb je stanovena dle ceníku platného od 1.1.2020.

Pokyny k ceníku:zde

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC