Načítám

Ceník (PS)

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle potřeby uživatelů na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou stanoveny všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobních cílů, které má služba naplňovat, platební podmínky a ceník poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí smlouvy.

Ceník za poskytované sociální služby (pečovatelská služba) – platnost od 1.7.2022
Platby jsou kalkulovány na základě prováděcího předpisu §6,vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 SB.,v návaznosti na §40,zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 135,- Kč /hod
(oblékání, svlékání, pomoc při přesunu, ukládání na lůžko…)

2. Pomoc při osobní hygieně a koupání 135,- Kč/hod

3. Pomoc při přípravě a podání jídla 135,- Kč/hod
(nachystání, ohřátí, podání…)

4.Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti,údržba domácích spotřebičů 135,- Kč /hod
(vysávání, zametání, vytírání, utření prachu a odnos odpadu….)
b)  velký úklid domácnosti 135,- Kč/hod  
(běžný úklid rozšířený o mytí a leštění nábytku a dveří, vysmýčení stěn a stropů, omytí obkladů v kuchyni a soc.zařízení, mytí oken, věšení a sundavání záclon, úklid společných prostor…) Tyto služby mohou být poskytovány jen za předpokladu, že prokazatelně není možno službu zajistit jakýmkoli jiným způsobem.
5. Dohled nad klientem 135,- Kč /hod
6. Pochůzky 135,- Kč /hod

7. Dovoz oběda + cena pro dvojici 20,- Kč za úkon

8. Nákupy
a) běžné nákupy každodenní potřeby pouze pro potřeby klienta 135,- Kč/hod
(nákup základních potravin, množství odpovídá jedné nákupní tašce…)
b) velký týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácností 140,- Kč/úkon
(nad rozsah běžného nákupu, nákup ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru, které pracovnice bez problémů unese)Tyto služby mohou být poskytovány jen za předpokladu, že prokazatelně není možno službu zajistit jakýmkoli jiným způsobem.

9. Praní a žehlení, popřípadě jeho drobné opravy
(v prádelně)
a) ložní prádlo 80,- Kč/ kg
b) osobní prádla 80,- Kč/ kg

10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135,- Kč/ hod
(doprovod do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovod zpět…)

11. Vyřizování osobních záležitostí klienta 100,- Kč za 1 vyřízení
(vyzvednutí receptu, úkony spojené s poštou a úřady…)
12. Dovoz klientů k lékaři autem pečovatelské služby 50,- Kč za 1 cestu
(doprava po městě Litvínov, pouze jedna cesta bez zastavení…)
13. Dopravné mimo Litvínov autem pečovatelské služby 17,- Kč za 1 km
Pečovatelská služba poskytuje a účtuje úkony dle ceníku v základním rozsahu 30 minut.
Nad rámec základního rozsahu je služba dále účtována dle skutečně spotřebovaného času.
Výše úhrady za poskytování sociálních služeb je stanovena dle ceníku platného od 1.7.2022.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

                             NOVÝ CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s platností od 1.1.2020

         PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Krušnohorská poliklinika  s.r.o.
 telefonní čísla PS – 478 012 361, 774 639 667
Ceník za poskytované sociální služby (pečovatelská služba) – platnost od 1.7.2022
Platby jsou kalkulovány na základě prováděcího předpisu §6,vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 SB.,v návaznosti na §40,zákona č. 108/2006 Sb.